Srečanje s predstavniki pobratenega mesta Obrigheim

6. 6. 2023 64