Delna zapora ceste Leskovec - Senuše - V. Trn

10. 5. 2023 111