Javno naznanilo za izkaz interesa o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo poslovno-stanovanjskega objekta

24. 4. 2023 115