Objavljena je prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

30. 3. 2023 897