Srečanje občinske uprave s predsedniki svetov krajevnih skupnosti

12. 1. 2023 182