Gradnja fekalne kanalizacije na Senovem se nadaljuje tudi v 2023

2. 1. 2023 70