1. faza zaključena, pridobljeno gradbeno dovoljenje za 2. fazo gradnje kanalizacije in čistilne naprave na Raki

21. 12. 2022 58