Obnova in gradnja prizidka gasilskega doma Leskovec pri Krškem poteka po planu

3. 12. 2022 126