Ureditev državne ceste v Brestanici – pojasnilo Mestne občine Krško

9. 11. 2022 1257