Obvestilo o hrupu ob sproščanju pare med pripravami na zagon NEK

2. 11. 2022 256