Opozorilo: zaradi obilnih padavin nevarnost razlivanja hudourniških vodotokov in rek ter plazenja tal

15. 9. 2022 72