Sporazum o ukrepih protipoplavne zaščite v Podbočju bo razveljavljen zaradi nasprotovanja lastnikov zemljišč

30. 8. 2022 60