Obnova in gradnja prizidka gasilskega doma Leskovec pri Krškem v skladu s terminskim planom

25. 7. 2022 252