Sredstva za sofinanciranje hišnih kanalizacijskih priključkov in MKČN še na voljo

19. 7. 2022 157