V teku 2. faza obnove ceste, ureditve pločnika in kolesarske steze skozi Stolovnik

13. 7. 2022 421