Javna razgrnitev in obravnava ureditvenega načrta za umestitev Pametne srebrne vasi na Senovem

30. 6. 2022 1449