Motena oskrba s pitno vodo na območju Libne in Krškega - Mencingerjeva ulica in Ulica Milke Kerinove

24. 6. 2022 66