Obnovljeno cesto ob Mlinščici v Podbočju predali namenu

14. 6. 2022 399