Gradnja nove šole in vrtca v Velikem Podlogu v zaključni fazi

4. 5. 2022 201