Za delo v preventivi v cestnem prometu nagradili Branka Narata, Darka Pirca in Sanjo Dornik

26. 4. 2022 388