Ministrstvo za obrambo in Mestna občina Krško skupaj v odstranitev starega vojaškega mostu in postavitev novega

14. 4. 2022 259