Ob svetovnem dnevu Romov: za reševanje romske problematike ključno sodelovanje Romov, lokalne skupnosti ter lokalnih in državnih institucij

8. 4. 2022 87