Na voljo sredstva za sofinanciranje hišnih kanalizacijskih priključkov in MKČN

31. 3. 2022 479