Občinski svet MO Krško: pri kadrovanju v posavski energetiki ključna strokovna usposobljenost, izkušnje in razumevanje varnega obratovanja NEK

15. 3. 2022 206