URSJV o izgubi električnega napajanja za jedrske objekte v Černobilu

10. 3. 2022 210