Gradnja nove šole v Velikem Podlogu v skladu z načrti

9. 3. 2022 257