Začetek gradnje kolesarske povezave Krško–Kostanjevica na Krki

8. 3. 2022 576