Gradnja nove podružnične šole in vrtca v Velikem Podlogu napreduje

9. 11. 2021 216