Za sofinanciranje obnov objektov v mestnih oz. vaških jedrih 50.000 evrov

6. 10. 2021 153