Krški občinski svet o rekonstrukciji in gradnji ceste ob Mlinščici v Podbočju

24. 8. 2021 180