Začetek gradnje nove pilotne stene v Sotelskem - dodatno pojasnilo

18. 8. 2021 584