Začetek gradnje nove pilotne stene v Sotelskem

16. 8. 2021 1185