Ureditev ceste skozi Zdole zaključena

11. 5. 2021 307