Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Velikem Podlogu v zaključni fazi

31. 3. 2021 408