JAVNI RAZPIS SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH HIŠNIH KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV IN MALIH ČISTILNIH NAPRAV ZA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINI KRŠKO - RAZPIS ZAKLJUČEN S 5. 10. 2021, SREDSTVA PORABLJENA

1. 4. 2021 667
01.04.2021
Javni razpisi in javni natečaji
02.11.2021 do 23:59