Občinski svet na 21. seji o zaključnem računu 2020 in rebalansu za 2021

26. 3. 2021 275