Nahajate se:
Domov Organi občine Občinski svet 19. seja Občinskega sveta Občine Krško

19. seja Občinskega sveta Občine Krško

Seja je potekala dne 21.01.2021 ob 15.30
Zapis seje:
Klikni tukaj za prikaz prilog
Posredovano gradivo in kasneje sprejete odločitve pri točki: 3. pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta,
Klikni tukaj za prikaz prilog
5. osnutek Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Savi dolvodno od hidroelektrarne Krško,
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. osnutek Pravilnika o sprejemu otrok v vrtce Občine Krško,
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. predlog Sklepa o spremembi Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Raka / II.,
Klikni tukaj za prikaz prilog
8. predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v občini Krško v letu 2021,
Klikni tukaj za prikaz prilog
9. osnutek Odloka lokalnih namakalnih sistemih v občini Krško,
Klikni tukaj za prikaz prilog
11. premoženjsko-pravne zadeve: 11./1. predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2021,
Klikni tukaj za prikaz prilog
11./2. predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1 / 2021,
Klikni tukaj za prikaz prilog