1,1 milijona kohezijskih sredstev za krški del projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save

23. 12. 2020 17