Ureditev Dnevnega centra za starejše na Vidmu v zaključni fazi

19. 10. 2020 243