Občina Krško vključena v pilotni projekt Logbook 2.0

30.06.2020 120