Začetek gradnje komunalne infrastrukture v Velikem Podlogu

8. 6. 2020 323