Praznik občine Krško: Znak Jožetu Požunu, družbi Avtoline in Turističnemu društvu Senovo

5. 6. 2020 451