S tem tednom ustavljen mestni javni promet, prepoved uporabe igral in fitnes naprav na prostem

16. 3. 2020 534