Poročilo o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja nepremičnin

18. 2. 2020 233