Javno povabilo k oddaji vloge za izbor in sofinanciranje programov javnih del iz sredstev proračuna Občine Krško v letu 2020

24. 12. 2019 175