Vabilo k oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN za stanovanjske površine na Velikem Trnu

02.12.2019 161