Krški občinski svet o proračunih za naslednji dve leti

25. 10. 2019 288