S 1. oktobrom javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin

02.10.2019 273