S 1. oktobrom javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin

2. 10. 2019 320