Jana Puhar I Ajdovske zgodbe v Ajdovski jami: Snovna in nesnovna zapuščina Ajdov v Posavju, strokovno predavanje

407
Izobraževanje, Kultura
KDK, enota Mestni muzej Krško
Helena Rožman
07 49 21 100
helena.rozman@mestnimuzejkrsko.si
Povezava
Ajdovska jama, 8273 Leskovec pri Krškem
Termini
14.06.2019 ob 19.00