Sofinanciranje hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav v občini Krško

4. 4. 2019 201